Komunikat PZLA - pdf.

 

W związku z koniecznością wprowadzenia licencji instruktorskich i trenerskich, które będą stanowiły bieżącą weryfikację uprawnień i kompetencji szkoleniowych osób pracujących i współpracujących z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki Zarząd Związku wprowadza w formie uchwały z dniem 1 stycznia 2016 roku zasady i regulacje. 

 Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadzona zostaje licencja startowa dla wszystkich instruktorów i trenerów, której koszt wynosić będzie 10 zł. Z dniem 31 grudnia 2015 tracą ważność licencje wydawane na dotychczasowych zasadach.

Od dnia 1 stycznia 2016 posiadanie licencji warunkować będzie uznanie kwalifikacji przez PZLA oraz podmioty realizujące zadania opiniowane przez Związek do podjęcia pracy w charakterze trenera/instruktora lekkiej atletyki.

 Wpływy finansowe uzyskane z licencji będą przeznaczone na:

- poprawę procesu doszkalania trenerów i instruktorów,

- wsparcie trenerów i instruktorów w szczególnie trudnej sytuacji socjalnej

Zarząd zobowiązuje Dział Szkolenia przy zawieraniu umów na realizację zadań szkoleniowych oraz opiniowaniu programów lekkoatletycznych realizowanych przez inne podmioty do podawania numerów licencji wydawanych przez Dział Kształcenia PZLA.

 Z dniem 1 stycznia 2017 Polski Związek Lekkiej Atletyki wprowadza okresowe licencje dwuletnie odnawialne dla instruktorów i trenerów lekkiej atletyki:

I.              Cel, zasady i opłaty wydawania licencji:

1.        Wydanie licencji stanowić będzie akceptację uzyskanych kwalifikacji oraz potwierdzenia czynnego uczestnictwa we współzawodnictwie lekkoatletycznym lub innej formie aktywności sportowej w lekkiej atletyce. Jednocześnie wydanie licencji ma zapewnić anonimowy sposób przekazywania danych dotyczących trenerów, a jednocześnie zapewnić stałe doskonalenie zawodowe posiadaczy licencji.

2.        Licencja wystawiana będzie na wniosek trenera lub instruktora w elektronicznym systemie, a jej odnowienie będzie warunkiem współpracy ze Związkiem. Każdy licencjonowany szkoleniowiec będzie posiadał numer identyfikujący go w systemie.

3.        Licencja będzie wystawiana na okres 2 lat. Niezależnie od daty wystawienia jej ważność wygasać będzie każdorazowo 31 grudnia następnego roku.

4.        Licencję może otrzymać trener lub instruktor po złożeniu wniosku, którego kwalifikacje zostaną uznane przez Związek.

Niezbędne warunki do otrzymania aktualnej licencji:

- posiadanie stopnia instruktora PZLA lub tytułu trenera PZLA (trener PZLA, trener klasy Pierwszej PZLA, trener klasy Mistrzowskiej PZLA),

- prowadzenie procesu szkoleniowego o specjalności lekkoatletycznej w dowolnej kategorii wiekowej lub wykonywanie czynności związane z organizacją szkolenia w lekkoatletyce. Warunek dotyczy wyłącznie wykonywania czynności w klubie sportowym będącym członkiem WOZLA lub PZLA albo bezpośrednio na ich rzecz lub inny podmiot uznany przez Związek.

1.        Będą obowiązywały 4 kategorie licencji:

Licencja kategorii A  - będą ją mogli uzyskać wszyscy trenerzy i instruktorzy pracujący na poziomie od klubu sportowego (sekcji LA) uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZLA do poziomu Zaplecza Kadry Narodowej oraz wszyscy trenerzy i instruktorzy pierwszy raz występujący o licencję. Jednocześnie warunkiem wydania licencji kategorii A będzie czynne uczestnictwo (poświadczone zaświadczeniem) w okresie poprzedzającym przedłużenie licencji w szkoleniu - kursokonferencji uznanym przez PZLA (organizowanym przez WZLA lub inny uznany podmiot zaakceptowany przez PZLA). Opłata roczna za licencję kategorii A wynosi 10 zł

Licencja kategorii B – będą ją mogli uzyskać trenerzy i instruktorzy zatrudniani do pracy lub współpracy z Kadrą Narodową.  Jednocześnie warunkiem odnowienia licencji będzie  udokumentowane zaświadczeniem  przeprowadzenie wykładu dla innych trenerów/instruktorów w okresie poprzedzającym przedłużenie licencji podczas szkolenia organizowanego przez PZLA lub WZLA lub  inny podmiot zaakceptowany przez Związek. Opłata roczna za licencję kategorii B wynosi 20 zł.

Licencja kategorii AR – będą ją mogli otrzymać wszyscy trenerzy i instruktorzy pracujący na poziomie od klubu do Zaplecza Kadry Narodowej, którzy nie spełnili zasad licencji kategorii A oraz trenerzy i instruktorzy, którzy rozpoczynają pracę lub współpracę z Kadrą Narodową. Opłata roczna za licencję kategorii AR wynosi 50 zł.

Licencja kategorii L – otrzymają  trenerzy wykładowcy posiadający uprawnienia PZLA do prowadzenia zajęć na kursach instruktorskich i trenerskich akceptowanych przez Związek. Opłata roczna za licencję kategorii L wynosi 100 zł.

II.            Zasady pozbawiania oraz zawieszania licencji instruktorskich i trenerskich.

Zarząd Związku może pozbawić lub zawiesić na czas określony trenera/ instruktora licencji/e w sytuacji:

a) naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki trenerskiej a w szczególności nakłanianie lub współudział w namawianiu do używania niedozwolonych środków dopingujących oraz współudział w przekupstwie i próbach stosowania niesportowych metod wpływania na wynik rywalizacji sportowej

b) postawienia jej posiadaczowi zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego, wymienionego w art. 41 ust. 3 pkt 4) ustawy o sporcie 25-06-2010r.

c) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu trenera

d) dopuścił się udokumentowanych czynów na szkodę Polskiego Związku Lekkiej Atletyki lub oczerniając publicznie jego przedstawicieli.

e)  odmówienia stosowania się do uchwał i decyzji  związku oraz jego władz.

Zarząd PZLA dnia 25.11.2015r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 25.11.2015, od 2017 r. obowiązują 4 kategorie licencji trenerskich.

Przedstawiamy uproszczoną wersje kategorii oraz wymagań poszczególnych licencji.

Nazwa licencji / Kategoria

Wymagania

Poziom

Okres ważności

Koszt

Licencja A

-  pierwszy wniosek o licencję trenerską
lub uczestnictwo w szkoleniu / konferencji / kursokonferencji trenerskiej.

Od klubu do Zaplecza Kadry Narodowej

Okres 2 lat 
(niezależnie od daty wystawienia jej ważność wygasać będzie każdorazowo 31 grudnia następnego roku).

10 zł

Licencja B

- zaświadczeniem przeprowadzenie wykładu dla innych trenerów/instruktorów.

Kadra Narodowa

20 zł

Licencja AR

- Licencja dla każdego który nie spełnił wymagań Licencji A i B.

Od klubu do Zaplecza Kadry Narodowej

50 zł

Licencja L

- minimum kwalifikacje Trener PZLA (przy kursie instruktorskim)
- minimum kwalifikacje Trener klasy Pierwszej PZLA (przy kursie trenerskim)

Kursy instruktorskie i trenerskie Certyfikowane przez PZLA

100 zł


System do składania licencji trenerskich został już uruchomiony. Do systemu logują się Państwo zgodnie z danymi użytymi podczas weryfikacji konta przy składaniu licencji startowej.

!! LOGOWANIE DO SYSTEMU !!

W sprawie pytań odnośnie licencji trenerskich lub kwalifikacji trenerskich PZLA  oraz problemów z logowaniem w systemie Domtel-sport proszę kontaktować się z Łukaszem Majewskim – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aneks do Uchwały Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 25.11.2015r. dotyczącej wprowadzenia licencji trenerskich. 
Link: http://www.pzla.pl/zdjecia/zal_ak/aneks-do-uchwaly-2017-licencje-trenerskie_201612201420.pdf