WŁADZE OPOLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI

 

Skład Zarządu OZLA

Prezes – Janusz Trzepizur

Wiceprezes – Ryszard Marcinów

Wiceprezes – Stanisław Rosiński

Sekretarz – Anna Kocińska-Scholz

Skarbnik – Jacek Dziuba

Członek – Magdalena Lach

Członek – Marcin Chrapan

 

 

Komisja Rewizyjna OZLA

Przewodniczący – Marek Skrzydlewski

Sekretarz – Paweł Pieróg

Członek – Krzysztof Ziemba