Zarząd Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki informuje, że do dnia 31 marca 2022 roku obowiązuje dotychczasowa składka członkowska w OZLA w wysokości 200 zł.
Z dniem 1 kwietnia 2022 roku składka członkowska w OZLA zostaje podniesiona do 300 zł., natomiast od 1 stycznia 2023 roku składka wynosić będzie 400 zł.

                                                                                           Opolski Związek

                                                                                            Lekkiej Atletyki