Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2022 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie zostało wybrane operatorem krajowym Programu Klub — edycja 2022.
Nabór wniosków do programu rozpoczął się 7 kwietnia br. i będzie trwał 60 dni do 6 czerwca br.
Wnioski można składać przez system AMODIT, tak jak odbywało się to w ubiegłych latach Zmianom nie uległ również wzór wniosku, który pozostaje taki sam.

Wystarczy zarejestrować się na stronie www.rzadowyprogramklub.pl

Do podziału jest 66,5 miliona złotych!
Celem programu jest bezpośrednie wsparcie finansowe małych i średnich klubów sportowych, które działają jako stowarzyszenia co najmniej 3 lata i prowadzą zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia, a przedmiotem finansowania są elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:
- wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
- organizacja obozów sportowych,
- zakup sprzętu sportowego.
Wysokość dofinansowania w ramach programu dla poszczególnych klubów wynosi rocznie
10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych,
15 tysięcy złotych dla klubów wielosekcyjnych.
Zachęcamy wszystkie kluby z terenu Województwo Opolskie spełniające kryteria do aplikowania o środki finansowe. To szansa na dodatkowe wsparcie waszej działalności.