Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, organizuje  konferencję szkoleniowo - naukową „Trening mistrzowski w chodzie sportowym”.
Termin: 22 października 2022 r. godz.10.00-14.00 Hala sportowa Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76
W programie m.in:
  • Szkolenie instruktorów i trenerów w zakresie nauczania techniki chodu sportowego,
  • Szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie nauczania Nordic Walking na lekcjach WF,
  • Wykłady, dyskusje panelowe z udziałem zawodników, trenerów i naukowców (m.in. Robert Korzeniowski, Dawid Tomala, Grzegorz Tomala, Janusz Iskra)

Szczegółowe informacje o konfrencji w komunikacie organizacyjnym:
Komunikat organizacyjny konferencji "Trening mistrzowski w chodzie sportowym".

Link do eletronicznego formularza zgłoszeniowego do modułu szkoleniowego dla nauczycieli w zakresie naucznia Nordic Walking na lekcjach wychowania fizycznego:
https://www.kuratorium.opole.pl/konferencja-szkoleniowa-dla-nauczycieli-nordic-walking-marszowe-formy-aktywnosci-na-lekcjach-wychowania-fizycznego/

                                                                                            Opolski Związek

                                                                                             Lekkiej Atletyki