plakat na stypendia sportowe

Informujmy, że z końcem miesiąca grudnia b.r., upływa termin składania wniosków o stypendia i nagrody sportowe za wyniki osiągnięte w 2022 roku.
Szczegółowy tryb ubiegania się o stypendium sportowe oraz potrzebne dokumenty można znaleźć po linkiem:
https://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/
Szczegółowy tryb ubiegania się o nagrody sportowe oraz potrzebne dokumenty można znaleźć po linkiem:
https://bip.opolskie.pl/2015/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/

Wniosek złożony po 31 grudnia 2022 r. nie podlega rozpatrzeniu!                       

                                                                                       Opolski Związek

                                                                                        Lekkiej Atletyki