Maciej Puska CZ B 
Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w niedzielę 12 marca 2023 roku zmarł Pan Maciej Płuska, wielki pasjonat i bardzo zasłużony działacz dla opolskiego sportu, a w szczególności dla opolskiej lekkoatletyki. Do 2016 roku piastował funkcję Prezesa Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Przez wiele lat był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, był także założycielem i działaczem UKS Rodło Opole. Aktywnie działał na rzecz sportu szkolnego w naszym regionie, był założycielem i pierwszym Prezesem Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”. W ostatnich latach pracował w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we wtorek 14 marca 2023 r. o godz. 14.30 w Truskolasach.

Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego Pana Macieja Płuski i składamy wyrazy głębokiego współczucia najbliższej rodzinie. 
Cześć jego pamięci.

                                                                                       Opolski Związek

                                                                                        Lekkiej Atletyki