ORLEN logo 2023     

Opolski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że Samorząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. ASY OPOLSKIEGO SPORTU, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania ofert do dnia 12.01.2024 r. – ogłoszenie wyników - 15.02.2024 r.

Link do strony:
https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/435

                                                                                       Opolski Związek

                                                                                        Lekkiej Atletyki