MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA U16

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 2017

 1. KIEROWNICTWO:

- Polski Związek Lekkiej Atletyki.

 1. ORGANIZATORZY:

- Opolski Związek Lekkiej Atletyki,

- Opolska Federacja Sportu,

- MGOKSiR w Korfantowie,

- LUKS MGOKSiR Korfantów,

- GIMNAZJUM im. Czesława Niemena w Korfantowie

 1. MIEJSCE I TERMIN:

Stadion Miejski w Korfantowie, ul. Nyska 1

18 marca 2017 r. - sobota godz. 1100

 1. DYSTANSE:

                                                           KOBIETY                                      MĘŻCZYŹNI

     U16 /2002-2003/                              1500 m, 2500 m                             2000 m, 3000 m

 

 1. ZGŁOSZENIA:

W kategorii U16 obowiązuje wyłącznie elektroniczny system zgłoszeń PZLA. Każdy zawodnik może być zgłoszony wyłącznie do jednego biegu.

Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2017 r.
Wniosek o podział punktów należy zgłosić do PZLA w/w terminie zgłoszeń załączając kserokopię zwolnienia. Wnioski przysłane po terminie nie będą przyjmowane.
Szczegółowe informacje o zawodach pod numerem tel. 77 4343865 lub 602490776.

 1. UCZESTNICTWO:

W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach 2002-2003 posiadający ważną i opłaconą na rok 2017 licencję, posiadający obywatelstwo RP, będący członkami klubu posiadającego aktualną, ważną na rok 2017 licencję i spełniający wymogi wymienione w §1 przepisów udziału w zawodach. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Delegata PZLA w dniu zawodów.

Uwaga: start w biegu przełajowym w ramach MM U16 - 2017 ogranicza prawo udziału w letnich MM U16 do startu jedynie w jednej konkurencji indywidualnej lub sztafecie.

 1. OPŁATA STARTOWA:

Dla wszystkich zawodników opłata startowa wynosi 10 zł.

 1. Punktacja klubowa i wojewódzka:

I – 3 punkty,

II/III – 2 punkty,

IV/XVI – 1 punkt.

 1. NAGRODY:
  Medale za miejsca I – III
  Dyplomy za miejsca I – III

 1. INNE:

Za ubezpieczenie uczestników od NNW są odpowiedzialne zgłaszające kluby. Za aktualne badania zawodników są odpowiedzialni kierownicy ekip lub zgłaszający trenerzy-opiekunowie.
Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora zawodów.


                                                                                                                           ORGANIZATORZY

PROGRAM MINUTOWY

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KORFANTÓW 18.03.2017 r.

Godz.   9.30 - 10.30 Weryfikacja zawodników

10.50 - Otwarcie zawodów

11.00 - 1500 m Młodziczek /2002-2003/

11.15 - 2500 m Młodziczek /2002-2003/

11.30 - 2000 m Młodzików /2002-2003/

11.45 - 3000 m Młodzików /2002-2003/

12.30 - Zakończenie zawodów

Dekoracja zwycięzców do 20 min. po zakończonym biegu.