Informujemy, że kluby sportowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia, które na dzień 29.02.2020 miały zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 9 lub mniej osób mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r. Składki za te okresy zostaną opłacone przez państwo. Aby skorzystać z tego zwolnienia należy do 30.06.2020 przesłać do ZUS wypełniony wniosekMożna to wykonać także za pomocą platformy internetowej ZUS (jeżeli wcześniej zostało tam utworzone konto klubowe) na stronie www.zus.plNależy jednak pamiętać, że deklaracje trzeba przesłać do ZUS w obowiązujących terminach i nie opłacać składek ZUS za ten okres.

Druki do pobrania:
http://www.bozsopole.org.pl/