Warszawa, 1.01.2021 rok

INFORMACJA

POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI

DOTYCZĄCA CZŁONKOSTWA W KADRZE NARODOWEJ

Polski Związek Lekkiej Atletyki pragnie poinformować, że zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dniu 14 grudnia 2020 roku programu pn. „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” w 2021 roku. Program dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej odbywa się w obszarze wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.

Programem, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Programie, objęci są zawodnicy w młodzieżowych kategoriach wiekowych, zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo – stanowiącym załącznik do umowy ze Zleceniobiorcą, zwani dalej: „Zawodnikami” lub „Członkami Kadry Narodowej”.

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Polski Związek Lekkiej Atletki powołując skład zawodników kadry narodowej i zaplecza kadry narodowej działa zgodnie z zatwierdzonym system selekcji i kwalifikacji.

Wszyscy zatwierdzeni przez Polski Związek Lekkiej Atletyki zawodnicy do szkolenia w ramach „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” są Członkami Kadry Narodowej.

W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

dr Grzegorz Sobczyk Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Informacja o kadrach na stronie: https://pzla.pl/aktualnosci/12077-kadry-narodowe-pzla-2021-aktualizacja-23-03-2021