Opolski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że w piątek 10 i w sobotę 11 lipca 2020 roku, w Opolu na Stadionie im. Opolskich Olimpijczyków odbędą się dwa mityngi kwalifikacyjne. W zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy od kategorii młodzika do seniora z klubów zarejestrowanych w OZLA oraz PZLA również spoza województwa opolskiego.
Obowiązuje limit startujących do 150 osób
W przypadku zgłoszenia powyżej tej liczby, dokonana zostanie weryfikacja przez organizatora. 
Każdy uczestnik (zawodnik, trener) w dniu zawodów jest zobowiązany dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę wywiadu epidemiologicznego na COVID-19. 
Zawody odbędą się zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi ogłoszonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

Regulaminy zawodów:
REGULAMIN MITYNGU KWALIFIKACYJNEGO 2020 - Opole 10.07.2020 r.

REGULAMIN MITYNGU KWALIFIKACYJNEGO 2020 - Opole 11.07.2020 r.

KARTA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO - COVID-19 na zawody LA

                                                                                                                                                           Opolski Związek
                                                                                                                                                           Lekkiej Atletyki